Ervaring Telt

 

Na zijn architectuurstudie in Parijs en het behalen van zijn diploma Architect D.P.L.G. heeft Nanne Roosenschoon 25 jaar gewoond en gewerkt in Frankrijk. Hoofdzakelijk actief in de sector van de collectieve en individuele woningbouw heeft hij ook deelgenomen aan architectuurprijsvragen zoals “Tête de la Défense” en de “Opera Bastille”.

Als adviseur is hij nauw betrokken geweest in de ontwikkeling van toeristisch recreatieve concepten in Zuid-Frankrijk. Eind jaren 90 richtte hij in Nederland het Frans/Nederlands architectenbureau APART / De Franse Architect op.

APART / De Franse Architect

Speciaal voor particulieren en bedrijven is De Franse Architect.nl opgericht. Deze afdeling van APART richt zich naast het bouwkundig ontwerpen met name ook op advies en begeleiding bij alle activiteiten rondom nieuwbouw en verbouwingen in Frankrijk.

Zo zijn er een fraaie woonhuizen en boerderijen ontworpen maar ook imposante appartementen gebouwen in Brides les Bains en Albertville. Het bureau kijkt met trots terug op de succesvolle voltooiing van een 130 villa’s tellend residentieel park nabij Vallon Pont d’Arc (Ardèche) en realiseert momenteel 40 villa’s in Joyeuse (Ardèche). Ook particuliere projecten zoals verbouwingen, renovatie van monumentale boerderijen en diverse ontwerpen van grote en kleine woonhuizen in Frankrijk behoren tot het werkterrein.

Als adviseur verzorgt Architectenbureau APART / De Franse Architect bouwbegeleiding en technisch advies voor bijvoorbeeld een residentieel project in de Franse Alpen, maar het bureau helpt momenteel ook particulieren die moeite hebben met het voltooien van hun project. Het bureau is tevens mede verantwoordelijk voor de coördinatie met gemeenten, notarissen en advocaten. Particuliere adviesopdrachten zoals technische beoordeling van bestaande gebouwen, advies over offertes en taalkundige assistentie horen ook bij de werkzaamheden. 

Momenteel werkt het bureau aan twee wooncomplexen in Albertville en Brides les Bains, twee verbouwingen/uitbreidingen voor bedrijven, een nog te ontwikkelen vakantiepark en een kleine camping.

VISIE

Zowel bij kleinschalige als grootschalige projecten is het uitgangspunt hetzelfde: Mens (bewoner) en Milieu (omgeving) staan centraal. Duurzaamheid is verder een permanente leidraad, waarbij het niet alleen gaat om materiaalkeuze en energieverbruik, maar ook om levensloopbestendigheid en een duurzame inpassing in de omgeving.

De architectonische en stedenbouwkundige uitwerking staan in dienst van deze criteria. 
Dit betekent dat de eerste werkfase (analyse van huidige en toekomstige behoeften en criteria en natuurlijke en gebouwde omgeving) cruciaal is. Het succesvol afronden van deze fase is doorslaggevend voor een optimale uitwerking van het eindconcept.

De eerste schetsen zijn een subjectieve "vertaling" van deze analyse en dienen als discussiebasis tussen opdrachtgever en concepteur. Op grond van deze voorstudie en discussies wordt het voorlopig en later het definitief voorontwerp ontwikkeld.

Voor projecten in Frankrijk (of elders in het buitenland) bestaat bovendien het uitgangspunt dat een samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten met een lokale architect voor de organisatie en beoordeling van de offertes van de aannemers en voor de bouwcontrole en directievoering.

APART / De Franse Architect blijft in dit geval de coördinatie regelen tussen de opdrachtgever en de buitenlandse partner.

Het bureau is uiteraard volledig 3-talig, Nederlands, Frans en Engels 
en is expert op het gebied van de Franse regelgeving.